EPB LAW

Gevel 1

Uw advocaat – Monique J.C.M. van der Poel

IMG_3930-4

Monique van der Poel is een ervaren en betrokken advocate, gespecialiseerd in het pensioen- en arbeidsrecht. Zij staat een persoonlijke en pragmatische aanpak voor, die resulteert in effectieve maatwerkoplossingen. Monique houdt ervan net die ene stap extra voor u te zetten, die nodig is voor het bepalen van de juiste strategie en het behalen van een optimaal eindresultaat. Niet alleen tijdens de advisering, of gedurende onderhandelingen maar ook in de rechtszaal. Cliënten waarderen “het enthousiasme van Monique en haar vermogen tot creatieve, vakkundige oplossingen te komen voor complexe problemen (…)“.

Monique heeft ervaring met de meest uiteenlopende juridische problematiek. Daaronder vallen de begeleiding van reorganisaties, de overgang naar een nieuwe pensioenregeling, onderhandelingen over de beëindiging van arbeidsovereenkomsten en het voeren van complexe, (publiciteits-)gevoelige procedures. Bij het laatste punt valt te denken aan de begeleiding van het ontslag van een statutair-bestuurder wegens fraude en procederen over de reikwijdte van de werkingssfeer van  bedrijfstakpensioenfondsen en algemeen verbindend verklaarde cao’s. Alvorens Monique het advocatenkantoor EPB-law oprichtte, was zij werkzaam bij de topkantoren De Brauw Blackstone Westbroek en DLA Piper.

monique.vanderpoel@epb-law.nl
T:  +31 (0)20 612 1806
M: +31 (0)65 494 4644

Combinatie praktijk & wetenschap

Monique loopt graag voorop bij de advisering over (ontwikkelingen binnen) haar rechtsgebied. Zij publiceert regelmatig in vakbladen over het pensioen- en arbeidsrecht en is een veel gevraagd spreker voor lezingen en cursussen. Naast haar advocatenpraktijk verricht Monique promotieonderzoek naar de “Solidariteit in pensioen” aan de Vrije Universiteit Amsterdam bij prof. dr. E. Lutjens. “De combinatie van advocatuur en wetenschap is geweldig en komt mijn cliënten ten goede“, aldus Monique.

Monique is verbonden aan het Expertisecentrum Pensioenrecht en het Expertisecentrum Pensioen Arbeid Wonen/Zorg (EPAZ) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij doceert binnen de postacademische leergangen Pensioenrecht en Arbeidsrecht van de VU. Monique verwierf in mei 2013 nationale bekendheid met haar boek “De houdbaarheid van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen. Getoetst aan het mededingingsrecht en het vrij verkeer verdiensten“, dat is uitgegeven door het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Publicaties: klik hier

Lidmaatschappen & nevenactiviteiten

* Lidmaatschap van de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten;
* Lidmaatschap van de Vereniging voor Pensioenrecht;
* Lidmaatschap van de Amsterdamse Orde van Advocaten;
* Lidmaatschap van de Kring;
* Kunstfotograaf;
* Bestuurder van de culturele instelling Stichting W139.