EPB LAW

Gevel 1

Transparante & scherpe tarieven

EPB-law hanteert scherpe, op maat gesneden tarieven. De tarieven zijn transparant; er worden geen kantoorkosten of andere verborgen kosten berekend. Declaraties gaan altijd vergezeld van een specificatie van de verrichtte werkzaamheden en de daaraan bestede tijd. Neem vrijblijvend contact op indien u kennis wilt nemen van de tarieven. Deze zijn van andere orde dan bij de grote advocatenkantoren.

Facturering per uur, per project, of een abonnement

Kosten dienen voor u kenbaar en beheersbaar te zijn. EPB-law denkt graag met u mee. Naast de gebruikelijke facturering per uur, behoort het daarom ook tot de mogelijkheden om een vooraf gefixeerde prijs voor een afgebakend project over een te komen, of om een maand- of jaarabonnement af te sluiten. Vraag naar de voorwaarden indien u wilt weten welke mogelijkheden er zijn. Voor het intake-gesprek worden geen kosten in rekening gebracht.

Gereduceerde tarieven voor particulieren

Voor particulieren worden gereduceerde tarieven gehanteerd. Zij kunnen de BTW immers niet aftrekken en de advisering betreft vaak kwesties die juridisch minder gecompliceerd zijn dan bij werkgevers, pensioenuitvoerders en medezeggenschapsorganen.

De algemene voorwaarden van EPB-law zijn op de dienstverlening van toepassing.