EPB LAW

Slotbijeenkomst Nationale Pensioendialoog – Van der Poel in panel keuzevrijheid

20 januari 2015
0

Op 15 januari 2015 vond in Nieuwegein de slotbijeenkomst plaats van de Nationale Pensioendialoog, zoals gestart door staatssecretaris Klijnsma. Doel van de dialoog was alle opvattingen en inzichten binnen de maatschappij te weten te komen over de houdbaarheid van het pensioenstelsel, van zowel pensioenfondsen, wetenschappers als burgers. De dialoog in het land heeft volgens Klijnsma duidelijk gemaakt dat aanpassingen aan het pensioenstelsel nodig zijn om het goede te kunnen behouden.

Mr. Van der Poel nam samen met de heren Bovenberg en De Beer plaats in het panel over keuzevrijheid tijdens de slotbijeenkomst van de Nationale Pensioendialoog.

De opkomst van belangstellenden voor de Nationale Pensioendialoog was hoog, ook vanuit de media. De slotbijeenkomst haalde het acht uur journaal van de NOS. Na ontvangst van het SER-advies over de toekomst van het Nederlandse aanvullende pensioenstelsel, zal de staatssecretaris haar plannen voor de toekomst ontvouwen in een Hoofdlijnennotitie. Haar streven is dit te doen in het voorjaar van 2015, maar de verwachting is dat dit niet gehaald gaat worden.

Klik hier om de FILM van het panel met Van der Poel, Bovenberg en De Beer te bekijken, met antwoorden op de vraag van individuen om aan te sluiten bij hun behoeften in het nieuwe pensioenstelsel. De rechten op de foto’s komen toe aan www.denationalepensioendialoog.nl.

Panel keuzevrijheid met Van der Poel, Bovenberg & De Beer

Panel keuzevrijheid met Van der Poel, Bovenberg & De Beer

Klijnsma ziet noodzaak aanpassen pensioenstelsel

Klijnsma ziet noodzaak aanpassen pensioenstelsel