EPB LAW

Hof Arnhem – Gebonden werkgevers verplicht tot premieafdracht op grond van Protocol

01 januari 2013
0

In deze zaak, die Mr Monique van der Poel voor het Bpf Vervoer heeft bepleit ten overstaan van het Gerechtshof Arnhem, was de kernvraag of de gebonden werkgevers premie moesten afdragen over een periode waarin geen sprake was van een door de Minister opgelegde verplichting tot deelneming in het pensioenfonds. De werkgevers in kwestie hadden een lidmaatschap afgesloten met de werkgeversorganisatie TLN. Deze werkgeversorganisatie was voor haar leden een Protocol overeengekomen, waarin stond dat de werkgevers premie moesten afgedragen voor hun werknemers aan het Bpf Vervoer. Het Hof oordeelde – terecht, zo meen ik – dat de werkgevers op grond van hun ledencontract gehouden waren premie af te dragen aan het fonds. Daaraan deed niet af dat het Protocol geen cao-status had en niet algemeen verbindend was verklaard. Dat de werkgeversorganisatie streefde naar een verplichte deelname voor een ieder binnen de bedrijfstak en in het Protocol aansloot bij de gebruikelijke bewoordingen in een Verplichtstellingsbesluit, leidde volgens het Hof nog niet tot de conclusie dat het Protocol pas werking kon hebben vanaf het moment dat de Minister deelname in het Bpf Vervoer verplicht had gesteld. De werkgevers moesten daarom de achterstallige premies alsnog voldoen aan het pensioenfonds.

Gerechtshof Arnhem PJ 2013-1 Bpf Vervoer – Protocol uitleg