EPB LAW

Perspresentatie VU: houdbaarheid van de verplichtstelling

23 mei 2013
0

Onderstaand treft u de presentatie aan die Monique van der Poel op 23 mei 2013 aan de pers en andere ge├»nteresseerden heeft gegeven in de VU. De presentatie betrof de onderzoeksresultaten inzake de houdbaarheid van het aanvullende pensioenstelsel. Het onderzoek is uitgegeven in boekvorm en getiteld: “De houdbaarheid van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen. Getoetst aan het mededingingsrecht en het vrij verkeer van diensten en vestiging”.

Het aanvullende pensioenstelsel kenmerkt zich door een brede dekking onder werkenden, die mede wordt bereikt door het verplicht stellen van deelname in (bedrijfstak)pensioenfondsen. Deze verplichtstelling realiseert relatief goede pensioenen voor werkenden en is gebaseerd op twee bouwstenen: collectiviteit en solidariteit. De solidariteit ligt weliswaar maatschappelijk onder druk, maar is gezien de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie voldoende om het aanvullende pensioenstelsel in stand te kunnen houden, zo concludeert Monique van der Poel. “Eindelijk goed nieuws over pensioenen”.

Perspresentatie VU d.d. 23 mei 2013: houdbaarheid van de verplichtstelling