EPB LAW

Pensioen wijzigen wegens slapers en pensioengerechtigden. Moeilijk maar niet onmogelijk.

01 februari 2013
0

In deze bijdrage in het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken (TPV 2013/7) gaan Monique van der Poel, Heemskerk, Kuiper, Schop en Witte nader in op de mogelijkheden om het pensioen van slapers en pensioengerechtigden te wijzigen. Zij gaan in op de reactie die Breuker schreef bij hun artikel over wijzigingen in de pensioendriehoek in TPV 2012/42. Auteurs zetten uiteen waarom zij in meerdere opzichten een andere mening zijn toegedaan over de werking van wijzigingen jegens slapers en gepensioneerden dan Breuker.

Een van de kernoverwegingen in het Delta Lloyd arrest van het Hof Amsterdam van 12 juni 2012 (PJ 2012/119, m.nt. R.A.C.M. Langemeijer) is dat de rechtsverhouding met slapers en gepensioneerden niet is uitgewerkt: “Een pensioenovereenkomst is echter niet “uitgewerkt” bij het einde van de arbeidsovereenkomst maar eerst op het moment dat geen pensioenbetalingen meer verschuldigd zijn (…)”. Dat betekent ook dat de voorwaarden waaronder een gepensioneerden deelnemer recht heeft op indexatie onder omstandigheden rechtsgeldig jegens hem of haar kunnen worden gewijzigd.

Pensioen wijzigen jegens slapers en pensioengerechtigden. Moeilijk maar niet onmogelijk – Naschrift