EPB LAW

Wijzigingsvraagstukken in de pensioendriehoek. Geen uitgewerkte rechtsverhouding en indexatieperikelen.

20 december 2012
0

In deze bijdrage in het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken (TPV 2012/42) bespreken Monique van der Poel c.s. de problematiek bij het wijzigen van pensioenregelingen. Dit geschiedde naar aanleiding van het Delta Lloyd arrest dat onlangs is gewezen door het Hof Amsterdam op 12 juni 2012 (PJ 2012/119). Wijziging van de pensioenregeling is al jaren een actueel onderwerp en zal dat de komende tijd ook blijven. Te denken valt aan het verhogen van de pensioenleeftijd, het wijzigen van de indexatietoezegging en het verlagen van het maximale fiscale opbouwpercentage. Bij het wijzigen van pensioenregelingen...

1 <- 5 6 7 8 9 10