EPB LAW

Schending zorgplicht door pensioenadviseur – Hof Amsterdam (PJ 2013/137)

08 augustus 2013
0

Het Hof Amsterdam oordeelde in deze uitspraak dat de pensioenadviseur niet heeft gehandeld met de zorg van een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot. De adviseur had het systeem van gelijkblijvende risicopremies in haar advisering aan de werkgever niet als geschikt systeem mogen presenteren. Dit was slechts verantwoord geweest als sprake was geweest van continuïteit. Als er op voorhand ernstig rekening mee moet worden gehouden dat het geadviseerde pensioenstelsel binnen afzienbare termijn niet ongewijzigd kan worden gehandhaafd, is het stelsel in beginsel ongeschikt, gelet op de nadelige effecten daarvan voor de pensioenopbouw die zich in dat geval nog extra doen gelden. Ook overweegt het hof dat het geadviseerde stelsel ongelijke behandeling naar burgerlijke staat en geslacht oplevert en dat ten tijde van het advies van de adviseur voorzienbaar was, dan wel dat er rekening mee moest worden gehouden, dat deze ongelijke behandeling in de toekomst niet langer zou zijn toegestaan bij wet.

In de annotatie bij deze uitspraak overweegt Monique van der Poel dat zij de uitkomst van de uitspraak bevredigend vindt, maar dat het Hof Amsterdam niet de juiste denkstappen lijkt te hebben genomen om te komen tot de uitspraak. Ook concludeert Monique dat de uitspraak een – terechte – waarschuwing is aan het adres van  pensioenadviseurs om werkgevers bij advies over pensioenregelingen te wijzen op mogelijke toekomstige ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak, die voorzienbaar zijn. Indien een pensioenadviseur dit nalaat, kan deze zijn zorgplicht schenden en daarvoor aansprakelijk worden gehouden.

Hof Amsterdam, 9 april 2013, m.nt. M.J.C.M. van der Poel (PJ 20131/137)