EPB LAW

EPB-law in De Telegraaf en Campagne Pensioen

29 september 2015
0

Trots! Vandaag is de campagne Pensioen van @Mediaplanet van start gegaan. Deze gaat over de toekomst van ons pensioenstelsel. De bijdrage van Mr. Van der Poel: “Pensioen wordt individueler en minder zeker”, is vandaag gedistribueerd door de Groot Randstedelijke Telegraaf in een pensioenspecial bij de krant en kunt u bovendien de komende tijd hier online lezen. Samen met Jetta Klijnsma (Ministerie SZW), Gerard Riemen (Pensioenfederatie), Olaf Sleijpen (DNB) en andere pensioenexperts geeft Mr. Van der Poel in de Campagne Pensioen haar mening over de toekomst van het pensioenstelsel en de...

Ambtenaren en geruzie over pensioenakkoord en nullijn

04 september 2015
0

Nadat de ambtenaren vier jaar qua loon op de nullijn hadden gezeten en het zwaar bevochten pensioenakkoord anders werd uitgelegd dan volgens hen had gemoeten, spanden zij een rechtszaak aan. Mr. Van der Poel en Mr. Hummel schrijven in het Tijdschrift voor Ambtenarenrecht over deze rechtszaak, de verantwoordelijke partijen bij overeenkomsten inzake loon en pensioen en de communicerende vaten tussen loon en pensioen. Klik hier voor het artikel.

Het gevecht van ambtenaren om beter loon en pensioen: communicerende vaten?

04 september 2015
0

Lees hier het artikel van Mr. Van der Poel en Mr. Hummel over de rechtszaak die de ambtenaren aanspanden over de uitleg van het gesloten pensioenakkoord, het sectorale model, de opmerkelijke kanten van de rechtszaak en de moeizame onderhandelingen over loon en pensioen.

Ontslagrecht wijzigt ingrijpend per 1 juli 2015 – werkgevers duurder uit?

02 juni 2015
0

Het ontslagrecht wijzigt ingrijpend per 1 juli 2015. Dit komt door het inwerking treden van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Bent u werkgever? U zult uw model arbeidsovereenkomst tijdig moeten (laten) aanpassen. Er zijn veel nieuwe regels geïntroduceerd in de WWZ die zullen moeten worden nageleefd bij ontslag. Een paar voorbeelden: de ontslagroutes zijn vanaf 1 juli 2015 gekoppeld aan de reden voor het voorgenomen ontslag. De ontbindingsroute via de rechter of de opzegroute via het UWV kan derhalve niet meer te allen tijde worden gekozen. Ontbindt de rechter de arbeidsovereenkomst, dan staat...

Slotbijeenkomst Nationale Pensioendialoog – Van der Poel in panel keuzevrijheid

20 januari 2015
0

Op 15 januari 2015 vond in Nieuwegein de slotbijeenkomst plaats van de Nationale Pensioendialoog, zoals gestart door staatssecretaris Klijnsma. Doel van de dialoog was alle opvattingen en inzichten binnen de maatschappij te weten te komen over de houdbaarheid van het pensioenstelsel, van zowel pensioenfondsen, wetenschappers als burgers. De dialoog in het land heeft volgens Klijnsma duidelijk gemaakt dat aanpassingen aan het pensioenstelsel nodig zijn om het goede te kunnen behouden. Mr. Van der Poel nam samen met de heren Bovenberg en De Beer plaats in het panel over keuzevrijheid tijdens de...

Interview: doorgeschoten aandacht voor generatie-effecten bij pensioen

08 juli 2014
0

In het blad managementscope is in juni 2014 het interview met Mr. Van der Poel gepubliceerd over de doorgeschoten aandacht voor generatie-effecten bij pensioen. Klik hier voor het volledige interview. “De discussie is veel te eenzijdig en leidt af van de kernvragen: hoe moet ons pensioenstelsel er in de toekomst uit zien, wat is pensioen en welke werkenden moeten het (fiscaal gunstig) kunnen opbouwen?“

Blog EPB-law over aansprakelijkheid tussenpersoon op AMweb best gelezen

29 mei 2014
0

Het blog van Mr. Van der Poel van EPB-law is deze maand het best gelezen blog op AMweb met al circa 5.200 lezers. AMweb is ‘hét platform voor de professional werkzaam in de financiële dienstverlening’.  Het blog betreft de (mogelijke) aansprakelijkheid van een pensioenadviseur, indien deze een klant niet tijdig genoeg adviseert over een wijziging van het pensioenstelsel of de eigen pensioenregeling, waardoor de klant schade leidt. Dit kan zowel het geval zijn bij schending van de publiekrechtelijke zorgplicht als bij de privaatrechtelijke zorgplicht, alhoewel de invulling van beide...

Studiemiddag Kring van Pensioenspecialisten 21 mei 2014: past de doorsneesystematiek (nog) in ons pensioenstelsel

22 mei 2014
0

Op 21 mei a.s. houdt de Kring van Pensioenspecialisten (KPS) in de middag een studiebijeenkomst waarbij het rapport van het CPB ‘Voor- en nadelen van de doorsneesystematiek’ centraal staat.  Het thema van de dag is: ‘Past de doorsneesystematiek (nog) in ons toekomstig pensioenstelsel?‘. Twee van de opstellers van het CPB-rapport, mevrouw R. Cox en de heer M. Lever,  geven een toelichting op het rapport tijdens de studiemiddag. Vervolgens verzorgt de heer A. Jansen (Sprenkels & Verschuren) een lezing over de voordelen van de doorsneesystematiek en sluit Mr. M.J.C.M. van...

Debat Avéro Achmea over toekomst pensioenstelsel: ‘Geld voor later’ op 17 april 2014

Debat Avéro Achmea over toekomst pensioenstelsel: ‘Geld voor later’ op 17 april 2014
16 april 2014
0

Op donderdagmiddag 17 april 2014 vind de 11de editie van Geld voor later plaats op locatie Buitenplaats Amerongen. Onder leiding van Mathijs Bouman, econoom en journalist, gaan toonaangevende sprekers met de deelnemers in gesprek over actuele ontwikkelingen in de pensioenadviesmarkt. De sprekers zijn Monique van der Poel (advocaat EPB-law), Gerard Riemen (Managing Director Pensioenfederatie), Theo Kocken (Hoogleraar Riskmanagement VU), Theo Gommer (Akkermans & Partners) en Emilie Schols (Schols & De Lange). De onderwerpen die aan bod komen zijn de volgende: Theo Kocken (CEO Cardano...

EPB-law adviseert steeds meer advocatenkantoren!

30 januari 2014
0

Het jaar 2013 is een mooi jaar geweest voor EPB-law. Niet alleen vanuit advocatuurlijk oogpunt, maar ook met het oog op de groeiende cliëntenkring. Met name de aanwas van het aantal advocatenkantoren dat zich voor specialistisch pensioenrechtelijk en arbeidsrechtelijk advies tot EPB-law wendt, is opvallend groot geweest. Sinds kort mag EPB-law ook Clifford Chance tot haar opdrachtgevers rekenen, alwaar zij op interimbasis pensioenrechtelijke werkzaamheden verricht voor de sectie Pensions, Employment & Employee Benefits. Bent u een advocatenkantoor en wilt u meer weten over de wijze waarop...

1 2 3