EPB LAW

Ontslagrecht wijzigt ingrijpend per 1 juli 2015 – werkgevers duurder uit?

02 juni 2015
0

Het ontslagrecht wijzigt ingrijpend per 1 juli 2015. Dit komt door het inwerking treden van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Bent u werkgever? U zult uw model arbeidsovereenkomst tijdig moeten (laten) aanpassen. Er zijn veel nieuwe regels geïntroduceerd in de WWZ die zullen moeten worden nageleefd bij ontslag. Een paar voorbeelden: de ontslagroutes zijn vanaf 1 juli 2015 gekoppeld aan de reden voor het voorgenomen ontslag. De ontbindingsroute via de rechter of de opzegroute via het UWV kan derhalve niet meer te allen tijde worden gekozen. Ontbindt de rechter de arbeidsovereenkomst, dan staat...