EPB LAW

Blog EPB-law over aansprakelijkheid tussenpersoon op AMweb best gelezen

29 mei 2014
0

Het blog van Mr. Van der Poel van EPB-law is deze maand het best gelezen blog op AMweb met al circa 5.200 lezers. AMweb is ‘hét platform voor de professional werkzaam in de financiële dienstverlening’.  Het blog betreft de (mogelijke) aansprakelijkheid van een pensioenadviseur, indien deze een klant niet tijdig genoeg adviseert over een wijziging van het pensioenstelsel of de eigen pensioenregeling, waardoor de klant schade leidt. Dit kan zowel het geval zijn bij schending van de publiekrechtelijke zorgplicht als bij de privaatrechtelijke zorgplicht, alhoewel de invulling van beide...

Studiemiddag Kring van Pensioenspecialisten 21 mei 2014: past de doorsneesystematiek (nog) in ons pensioenstelsel

22 mei 2014
0

Op 21 mei a.s. houdt de Kring van Pensioenspecialisten (KPS) in de middag een studiebijeenkomst waarbij het rapport van het CPB ‘Voor- en nadelen van de doorsneesystematiek’ centraal staat.  Het thema van de dag is: ‘Past de doorsneesystematiek (nog) in ons toekomstig pensioenstelsel?‘. Twee van de opstellers van het CPB-rapport, mevrouw R. Cox en de heer M. Lever,  geven een toelichting op het rapport tijdens de studiemiddag. Vervolgens verzorgt de heer A. Jansen (Sprenkels & Verschuren) een lezing over de voordelen van de doorsneesystematiek en sluit Mr. M.J.C.M. van...