EPB LAW

EPB-law adviseert steeds meer advocatenkantoren!

30 januari 2014
0

Het jaar 2013 is een mooi jaar geweest voor EPB-law. Niet alleen vanuit advocatuurlijk oogpunt, maar ook met het oog op de groeiende cliëntenkring. Met name de aanwas van het aantal advocatenkantoren dat zich voor specialistisch pensioenrechtelijk en arbeidsrechtelijk advies tot EPB-law wendt, is opvallend groot geweest. Sinds kort mag EPB-law ook Clifford Chance tot haar opdrachtgevers rekenen, alwaar zij op interimbasis pensioenrechtelijke werkzaamheden verricht voor de sectie Pensions, Employment & Employee Benefits. Bent u een advocatenkantoor en wilt u meer weten over de wijze waarop...

Leeftijdsonderscheid bij pensioenpremie en -aanspraak aan banden gelegd. De (on)mogelijkheden na het Kristensen/Experian-arrest.

Leeftijdsonderscheid bij pensioenpremie en -aanspraak aan banden gelegd. De (on)mogelijkheden na het Kristensen/Experian-arrest.
01 januari 2014
0

Steeds vaker klinkt de roep om de doorsneepremie voor aanvullende pensioenregelingen af te schaffen. Jongeren zouden te weinig pensioenopbouw voor hun pensioenpremie ontvangen. Een oplossing hiervoor zou leeftijdsdifferentie kunnen zijn bij de pensioenpremie en pensioenopbouw. Leeftijdsdifferentie bij de pensioenpremie en -opbouw is echter niet zonder meer mogelijk door de nationale en EU-regelgeving inzake gelijke behandeling op grond van leeftijd. Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde in zijn arrest van 26 september 2013 dat het gebruik van leeftijdscriteria bij het vaststellen...