EPB LAW

Interviews in het FD, AMPensioen en IPE met Monique Van der Poel

24 mei 2013
0

Op 23 mei 2013 publiceerden het Financieel Dagblad, AMPlus en IPE  een interview met Monique van der Poel over haar onderzoeksresultaten naar de houdbaarheid van het aanvullende pensioenstelsel. Het onderzoek is getiteld “De houdbaarheid van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen. Getoetst aan het mededingingsrecht en het vrij verkeer van diensten“. Het FD en de tijdschriften besteedde onder meer aandacht aan de conclusie van Monique Van der Poel dat negativiteit over de juridische houdbaarheid van het aanvullende pensioenstelsel voor werkenden niet op zijn plaats is. Het Nederlandse aanvullende pensioenstelsel, op grond waarvan werkenden verplicht zijn deel te nemen in een pensioenfonds, is in overeenstemming met het nationale en het Europees recht. Het stelsel is nog steeds de beste optie voor werkenden. In het FD-interview wordt bovendien uitgelegd waarom de kritiek op de doorsneepremie, die volgens critici sterk in het nadeel zou zijn van jongeren, volgens Van der Poel vaak onterecht is. De doorsneepremie is de pensioenpremie die een werkgever voor zijn werknemers afdraagt aan een bedrijfstakpensioenfonds. In het werknemersdeel van de premie komen elementen als leeftijd, gezondheid, geslacht en seksuele geaardheid niet tot uiting, waardoor de pensioenen voor een ieder betaalbaar blijven.

Monique van der Poel heeft het onderzoek verricht bij het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam, in het kader van haar promotieonderzoek naar “Solidariteit in pensioenregelingen”. Haar promotor is prof. dr. Erik Lutjens. Het onderzoek is in boekvorm uitgegeven en kan worden besteld via pensioenrecht.rechten@vu.nl

Artikel FD d.d. 23 mei 2013 – interview Monique Van der Poel
AMPensioen d.d. 23 mei 2013 – interview Monique Van der Poel
IPE d.d. 23 mei 2013 – VU onderzoek houdbaarheid verplichtstelling