EPB LAW

Nederland maakt leeftijdsdiscriminatie bij actuariële pensioenberekeningen (‘Kristensen/Experian-arrest’ HvJEU)

25 oktober 2013
0

Op 26 september 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie het arrest Kristensen/Experian gewezen (C-476/111). Voor een uitgebreide behandeling van het arrest verwijs ik naar mijn annotatie in PensioenJurisprudentie (hier downloaden). Kernvraag De kernvraag die in dit arrest van het HvJEU ter beantwoording voor ligt is de volgende. Valt de leeftijdsgerelateerde, progressief stijgende werkgeversbijdrage aan een bedrijfspensioenregeling onder één van de uitzonderingen op het verbod van leeftijdsdiscriminatie bij de arbeid van artikel 6 lid 2 van Richtlijn 2000/78/EG (de “Richtlijn”)?...

Per 1 januari 2014 vervalt huidige stamrechtvrijstelling

10 oktober 2013
0

Per 1 januari 2014 vervalt de huidige stamrechtvrijstelling. Vanaf dat moment moet over een ontslagvergoeding direct belasting worden voldaan. Dat kan  oplopen tot 52% belasting bij hoge ontslagvergoedingen. De stamrecht B.V. en andere mogelijkheden om het voldoen van belasting over de ontslagvergoeding uit te stellen vervallen derhalve volgend jaar. Het vermogen dat door deze regeling volgend jaar niet meer onder de stamrechtvrijstelling valt,  wordt per 1 januari 2014 door middel van een bedrag ineens uitgekeerd (box 3). De belastingvrije voet bedraagt 20% van het bedrag.