EPB LAW

Behandeling wetsvoorstel verlaging maximumopbouw pensioen door Eerste Kamer opgeschort

10 september 2013
0

Op 6 september heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33  610) naar de Eerste Kamer gezonden. De Eerste Kamer heeft op 9 september de behandeling van het wetsvoorstel opgeschort, aangezien de meerderheid van de Eerste Kamer het kabinetsvoorstel niet steunt. Met name omdat de verlaging van de premieopbouw naar de verwachting van de Kamer niet zal leiden tot de gewenste premieverlaging. Mocht de wet alsnog ongewijzigd door de Eerste Kamer zal worden aangenomen, dan treedt deze vooralsnog al op 1 januari...

Lezing VU: “wel of geen solidariteit in pensioenregelingen” d.d. 19/11/2013

06 september 2013
0

Op 19 november 2013 organiseert het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam een studiemiddag over actueel onderzoek van de VU betreffende de toekomst van ons pensioenstelsel. Mr. Monique van der Poel – advocaat bij EPB-law en promovenda pensioenrecht – spreekt die middag met prof. dr. Erik Lutjens over “Wel of geen solidariteit in pensioenregelingen. Getoetst aan het mededingingsrecht en gelijke behandeling“. Ook komen in verschillende lezingen het pensioen voor zelfstandigen, (het toezicht op) de API en het reële pensioencontract aan bod. Er...

Vaktijdschrift ‘Mr.’ selecteert Monique van der Poel als pensioenrecht specialist van Amsterdam

01 september 2013
0

Mr. M.J.C.M. van der Poel van advocatenkantoor EPB-law is door het vaktijdschrift voor juristen ‘Mr.’ geselecteerd als pensioenrechtspecialist van Amsterdam! Zij treedt op voor pensioenuitvoerders, werkgevers, medezeggenschapsorganen en particulieren. Daarnaast is Monique arbeidsrechtspecialist. Zij is opgenomen in de september editie van het blad Mr. en in het online-magazine van Mr.. Klik hier om naar het juiste onderdeel van de website van Mr. te surfen.