EPB LAW

Ontslagvergoeding stamrechtverzekering valt in huwelijksgoederengemeenschap – Hof Amsterdam

30 augustus 2013
0

“Trouwen is houwen” leert de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam, d.d. 12 februari 2013 (ECLI:NL:GHAMS:2013:2623)  maar weer, ingeval in gemeenschap van goederen wordt gehuwd. Het Hof Amsterdam overwoog in deze uitspraak inzake een geschil over een boedelverdeling dat de aanspraken die door de vrouw tijdens het huwelijk in een stamrechtverzekering waren ondergebracht, niet aan haar verknocht zijn (r.o. 4.15). In de stamrechtverzekering was  een ontslagvergoeding ondergebracht ter hoogte van EUR 69.207. De consequentie van deze uitspraak is dat de ontslagvergoeding van de vrouw...

Schending zorgplicht door pensioenadviseur – Hof Amsterdam (PJ 2013/137)

08 augustus 2013
0

Het Hof Amsterdam oordeelde in deze uitspraak dat de pensioenadviseur niet heeft gehandeld met de zorg van een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot. De adviseur had het systeem van gelijkblijvende risicopremies in haar advisering aan de werkgever niet als geschikt systeem mogen presenteren. Dit was slechts verantwoord geweest als sprake was geweest van continuïteit. Als er op voorhand ernstig rekening mee moet worden gehouden dat het geadviseerde pensioenstelsel binnen afzienbare termijn niet ongewijzigd kan worden gehandhaafd, is het stelsel in beginsel ongeschikt, gelet op de nadelige...

Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen in werking getreden

07 augustus 2013
0

Vandaag, op 7 augustus 2013, is het Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen gefaseerd in werking getreden (Stb 2013/113; hierna ook: de “Wet“). In de Wet zijn de  wettelijke bepalingen inzake governance en medezeggenschap bij pensioenfondsen herzien. De Wet heeft het volgende ten doel: 1. De versterking van deskundigheid en intern toezicht bij pensioenfondsen. Aanleiding hiervoor zijn (mede) de conclusies in het onderzoek van de Commissie Frijns inzake beleggingsbeleid en risicobeheer. 2. De deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden adequater te vertegenwoordigen....