EPB LAW

Maatstaf Gerechtshof: wanprestatie werkgever kan onrechtmatige daad inlener zijn

08 juli 2013
0

Op 7 juli 2013 wees het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een belangwekkend tussenarrest, op grond waarvan een werknemer nu ingeval van onderbetaling of een andere wanprestatie van de werkgever ook verhaal kan halen bij de inlener. Het Gerechtshof  legde een maatstaf aan voor de beantwoording van de vraag in welke gevallen de wanprestatie (onderbetaling) door een uitzendorganisatie een onrechtmatige daad van de inlener ten gevolge kan hebben. FNV Bondgenoten spande de zaak namens een werknemer aan tegen inlener Tejin Aramid. In deze procedure is sprake van een werknemer (A) die bijna 8 jaar lang voor...