EPB LAW

Ambtshalve toets pensioenfonds aan onverplichte vrijstellingsgrond – verplicht verlenen onverplichte vrijstelling (PJ 2013/131)

05 juni 2013
0

Op 31 januari 2013 wees de Rechtbank Amsterdam een lezenswaardige uitspraak over de beoordeling van de verzoeken van werkgevers Forest c.s. tot het verlenen van deelnamevrijstelling aan de pensioenregeling van BPF TEX (PJ 2013/131, m.nt. M.J.C.M. van der Poel). Deze uitspraak is uitgebreid geannoteerd door Monique van der Poel. In haar noot gaat zij in op de juistheid van de overwegingen van de Rechtbank Amsterdam. Ook bespreekt zij de toepasselijkheid van verschillende bestuursrechtelijke bepalingen bij een verzoek tot vrijstelling, die veelal niet uitdrukkelijk worden behandeld in de uitspraak....