EPB LAW

Pensioen wijzigen wegens slapers en pensioengerechtigden. Moeilijk maar niet onmogelijk.

01 februari 2013
0

In deze bijdrage in het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken (TPV 2013/7) gaan Monique van der Poel, Heemskerk, Kuiper, Schop en Witte nader in op de mogelijkheden om het pensioen van slapers en pensioengerechtigden te wijzigen. Zij gaan in op de reactie die Breuker schreef bij hun artikel over wijzigingen in de pensioendriehoek in TPV 2012/42. Auteurs zetten uiteen waarom zij in meerdere opzichten een andere mening zijn toegedaan over de werking van wijzigingen jegens slapers en gepensioneerden dan Breuker. Een van de kernoverwegingen in het Delta Lloyd arrest van het Hof Amsterdam van 12 juni...