EPB LAW

Hof Arnhem – Gebonden werkgevers verplicht tot premieafdracht op grond van Protocol

01 januari 2013
0

In deze zaak, die Mr Monique van der Poel voor het Bpf Vervoer heeft bepleit ten overstaan van het Gerechtshof Arnhem, was de kernvraag of de gebonden werkgevers premie moesten afdragen over een periode waarin geen sprake was van een door de Minister opgelegde verplichting tot deelneming in het pensioenfonds. De werkgevers in kwestie hadden een lidmaatschap afgesloten met de werkgeversorganisatie TLN. Deze werkgeversorganisatie was voor haar leden een Protocol overeengekomen, waarin stond dat de werkgevers premie moesten afgedragen voor hun werknemers aan het Bpf Vervoer. Het Hof oordeelde –...