EPB LAW

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en de programmatuur komen uitsluitend toe aan EPB-law. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets van deze website of de programmatuur worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EPB-law. 

Hoewel bij de ontwikkeling van deze website en de programmatuur de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. EPB-law is niet aansprakelijk voor de prestaties of resultaten die u door het gebruik van deze website of programmatuur verkrijgt. EPB-law is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook.