EPB LAW

gevel_voor

Juridisch advies, bemiddelen & procederen

EPB-law staat voor ‘Employment, Pensions & Benefits law’. Het advocatenkantoor is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ambtenarenrecht en pensioenrecht. Daarnaast is het kantoor gespecialiseerd in de ondernemingsrechtelijke facetten van deze rechtsgebieden. EPB-law geeft juridisch advies, bemiddelt en procedeert namens u of of uw organisatie voor de burgerlijke rechter of bestuursrechter.

Cursussen & lezingen

EPB-law geeft op verzoek maatwerkcursussen en lezingen aan werkgevers, advocatenkantoren, pensioenuitvoerders en medezeggenschapsorganen. Cursussen en lezingen aan advocatenkantoren kunnen worden aangemeld voor PO-punten. Onderwerpen kunnen onder meer zijn: dossiervorming voorafgaand aan ontslag, wijziging van arbeidsvoorwaarden, inclusief pensioen, en HR-aandachtspunten bij een activa-passiva transactie of aandelentransactie, inclusief de pensioenproblematiek en aandachtspunten tijdens en na de due diligence.

Interim-oplossingen

EPB-law biedt de mogelijkheid op interimbasis projecten uit te voeren binnen uw organisatie, of een tijdelijke positie te vervullen. Afhankelijk van uw behoefte en onze beschikbaarheid, biedt EPB-law u een passende en betaalbare oplossing. U kunt te allen tijde vrijblijvend contact opnemen en vragen naar de voorwaarden.

Voorbeelden van interimoplossingen zijn tijdelijke vervanging wegens zwangerschapsverlof, langdurige ziekte, of een openstaande vacature. Bij projecten op interimbasis kunt u denken aan begeleiding op de werkvloer in (complexe) besluitvormingsprocessen en projecten, waaronder reorganisaties, fusies en overnames, due diligence onderzoek, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en de inrichting van corporate governance en pension fund governance.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP VOOR EEN ORIËNTEREND GESPREK!